زربان - پایگاه آماری قیمت طلا،سکه و ارز خانه قیمت طلا و سکه قیمت ارز آزاد قیمت حواله ارزی قیمت ارز مبادله ای آرشیو ویژه تماس با زربان یک شنبه - 96/08/28 - Nov 19 2017

فهرست موسسات صرافی ایرانی فعال در تورنتو، نورت یورک ، ریچموندهیل و مارکهام

نام صرافی نام انگلیسی شهر آدرس شماره تلفن

ارز مثقال

نرخ ها

Mesghal Exchange

تورنتو

6121 Yonge St.

416-844-5555

ارز ملل

نرخ ها

Melal Currency
Exchange

تورنتو

5859 A Yonge St.

416-830-6500

ارز آریا

نرخ ها

Arz Aria Exchange

تورنتو

6120 B Yonge St.

905-882-8823
905-889-8891

09126770622

ارز آسان

نرخ ها

Asaan Exchange
ASAAN INC.

تورنتو

10720 Yonge St.
#205

416-565-5516

ارز آشنا

نرخ ها

Ashna Currency
Exchange

نورت یورک

3W2, 6105 Yonge St,

416-857-5057
647-800-0069

ارز برتر

نرخ ها

Bartar Currency
Exchange

تورنتو

6120 Yonge St.
#205

647-783-1616

ارز پاسارگاد

نرخ ها

Pasargad Financial

ریچموندهیل 10239 Yonge St. 905-508-2580

ارز پردیس

نرخ ها

تورنتو

6087 Yonge St.

647-348-3434
416-225-1515

09127143175

صرافی پرسپولیس
ارز راسکو

نرخ ها

Perspolis Exchange

نورت یورک

6987 Yonge St.

416-229-0000

ارز پرسیکا

نرخ ها

Persica Currency
Exchange

نورت یورک

6097 Yonge St,

647-345-9325
647-345-9326

09128140989

ارز پرسیکا (2)

نرخ ها

Persica Currency
Exchange

نورت یورک

647-350-4446

ارز تاج

نرخ ها

Taj Currency
Exchange

نورت یورک

6087 Yonge St.

647-345-3336

ارز تهرانتو

نرخ ها

Tehranto Currency
Exchange

تورنتو

6113 Yonge St.

416-590-0066
416-225-2345

09123176602

ارز تهران

نرخ ها

تورنتو

4750 Yonge St.

416-901-6555
416-939-3122

ارز تورنتو

نرخ ها

تورنتو

6091 Yonge St.

416-300-1070

ارز رویال

نرخ ها

Royal Exchange

نورت یورک

6064 A Yonge St.

647-525-4444

ارز درهم

نرخ ها

تورن هیل

7378 Yonge St.
#188

905-597-7752
905-597-7786

ارز سرمایه

نرخ ها

Sarmayeh Exchange

ریچموندهیل

10097-1 Yonge St.

905-237-9050
416-616-0714

ارز شمال

نرخ ها

تورنتو 416-500-6000

ارز کیمیانا

نرخ ها

Kimiana Money Exchange

تورنتو

7181 Yonge St.

647-625-3878

ارز گاما

نرخ ها

Arz Gamma

تورنتو

5635 Yonge St.

416-227-9815

ارز گلستان

نرخ ها

Golestan Currency
Exchange

تورنتو

6126 Yonge St.

647-847-1166
416-893-7371

ارز نیاوران

نرخ ها

Niavaran Exchange

تورنتو

6062 Yonge St.
#306A

647-871-7000

ارز نیویورک

نرخ ها

New York Currency
Exchange

تورنتو

7368 Yonge St.
#8A

905-597-8787

ارز یانگ و فینچ

نرخ ها
تورنتو 416-900-4186
09128140989

اکسپرس

نرخ ها
تورنتو

8240 Yonge St.

416-356-6666

جواهری تایتوک

نرخ ها

Taitook Jewelry

نورت یورک

6083 Yonge St.

416-828-3908

خدمات ارزی پاک سیما

نرخ ها
تورن هیل

8185 Yonge St.,
#213

416-221-1308
416-731-9797

صرافی اکسچنج

نرخ ها

Sarafi Exchange

تورنتو

7181 Yonge St.
#150

289-597-8090

صرافی آشوری

نرخ ها

Ashori Exchange

تورنتو

9212 Yonge St.

647-547-8300
647-667-3033

صرافی جهان ارز

نرخ ها
ریچموندهیل

6026 Yonge St.

647-947-1212

صرافی طاهری

نرخ ها

Taheri Exchange

تورنتو

5775 Yonge St.

888-712-9999

صرافی کیش

نرخ ها
تورنتو 416-792-5777

صرافی مرکزی

نرخ ها

Markazi Money
Exchange

تورنتو

8950 Yonge St.

888-318-2969
905-482-7847
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه

نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.

Author: Zarban Paygah By Zarban Paygah info@zarban.ir