زربان - پایگاه آماری قیمت طلا،سکه و ارز خانه قیمت طلا و سکه قیمت ارز آزاد قیمت حواله ارزی قیمت ارز مبادله ای آرشیو ویژه تماس با زربان چهارشنبه - 96/06/29 - Sep 20 2017

فهرست موسسات صرافی ایرانی فعال در تورنتو،ریچموندهیل و مارکهام

نام صرافی آدرس شماره تلفن تلفن تهران

اکسپرس - تورنتو

8240 Yonge St.

416-356-6666

ارز آریا - تورنتو

6120 B Yinge St.

905-882-8823 905-889-8891 09126770622

ارز آسان - تورنتو

6089 A Yonge St.

416-565-5516

ارز آشنا - تورنتو

پلازای ایرانیان طبقه دوم

416-857-5057 647-800-0069

صرافی آشوری - تورنتو

9212 Yonge St.-16th

647-547-8300

647-667-3033

ارز برتر - تورنتو

6120 Yonge St. Suite 205

647-783-1616

ارز پاسارگاد - ریچموندهیل

905-508-2580

خدمات ارزی پاک سیما - تورنتو

8185 Yonge St.,213

416-221-1308 416-731-9797

ارز پردیس - تورنتو

6087 Yonge St.

647-348-3434 416-225-1515 09127143175

ارز پرسیکا - تورنتو

پلازای ایرانیان

647-345-9325 647-345-9326 09128140989

ارز تاج - تورنتو

6087 Yonge St.

647-345-3336

جواهری تایتوک - تورنتو

6083 Yonge St.

416-828-3908

ارز تهرانتو - تورنتو

6113 Yonge St.

416-590-0066 416-225-2345 09123176602

ارز تورنتو

6091 Yonge St.

416-300-1070 225-26080

صرافی جهان ارز - ریچموندهیل

6026 Yonge St.

647-947-1212

ارز رویال - تورنتو

6064 A Yonge St.

647-525-4444

ارز درهم - تورن هیل

7378 Yonge St. Unit 188

905-597-7752 905-597-7786

ارز سرمایه - تورنتو

10097 Yonge St.

905-237-9050 416-616-0714

ارز شمال - تورنتو

416-500-6000

صرافی طاهری - تورنتو

5775 Yonge St.

888-712-9999

صرافی کیش - تورنتو

416-792-5777

ارز کیمیانا - تورنتو

7181 Yonge St.

647-625-3878

ارز گلستان - تورنتو

6126 Yonge St.

647-847-1166 416-893-7371

ارز مثقال - تورنتو

6121 Yonge St.

416-844-5555

صرافی مرکزی - تورنتو

8950 Yonge St.

888-318-2969 905-482-7847

ارز ملل - تورنتو

5859 A Yonge St.

416-830-6500

ارز نیاوران - تورنتو

6062 Yonge St. Suite 306A

647-871-7000

ارز نیویورک - تورنتو

7368 Yonge St.,Suite 8A

905-597-8787

ارز یانگ و فینچ - تورنتو

416-900-4186 09128140989
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه
قیمت ارز آزاد-قیمت طلا و سکه


نرخ طلا و سکه نرخ ارز آزاد نرخ حواله ارزی نرخ ارز مبادله ای آرشیو قیمت ارز زربان در فیس بوک
زربان صرافی نیست. زربان صرفا عملیات جمع آوری و نمایش اطلاعات را انجام می دهد.

Author: Zarban Paygah By Zarban Paygah info@zarban.ir